Mikä on digiavustaja ja miten minusta tuli sellainen?

Suomi digitalisoituu kovaa vauhtia.

Valtiovarainministeriön 25.2.2020 asettaman Digitalisaation edistämisen ohjelman on tarkoitus edistää hallituksen hallitusohjelmassaan asettaman tavoitteen,  

”Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen”,

toimeenpanemista. Ohjelman tavoitteena on vuoteen 2023 mennessä:

  • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti.
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.
  • Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.
 

Eli viranomaispalvelut yhä enenevässä määrin tuodaan kaikkien ulottuville digitaalisina palveluina ja osa näistä palveluista on saatavilla vain digitaalisessa muodossa. Samaan aikaan myös yksityiset toimijat innovoivat ja kehittävät omia digitaalisia palveluitaan.

Parhaimmillaan tämä kehitys helpottaa ihmisten elämää monilla eri osa-alueilla.

Kun palvelua saadakseen ei tarvitse fyysisesti olla palvelujen äärellä, yhteiskunnan digitalisoitumisessa voidaan nähdä useita yksilölle, taloudelle ja ympäristölle suotuisia vaikutuksia.

Yksilön omat digitaidot ovat tämän kaltaisessa kehityksessä avain sisäänpääsyyn yhteiskuntaan.

Digitaitojen puuttuessa ihminen jää tämän tulevaisuuden ulkopuolelle. Enkä nyt puhu jostain kaukaisen tulevaisuuden Suomesta, vaan ihan tämän päivän ja lähitulevaisuuden Suomesta, jossa on joidenkin arvioiden mukaan noin miljoona ihmistä, joilla ei ole tarvittavia digitaitoja.

Miten ihmisten digitaitoja voi edistää?

Digitaitoja voi edistää tarjoamalla digitukea. Digituki on sähköisen asioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta ymmärtämään käyttämänsä laitteen ja palvelun periaatteita ja toimimaan asioidessaan itsenäisesti ja turvallisesti.

Tuen muotoja ovat muun muassa etätuki ja asiakkaan kotiin vietävä lähituki.

Digitukea tarjoavat useat eri toimijat, kuten kirjastot, järjestöt, opistot, erilaiset hankkeet, yhteisöt, kunnat ja yritykset. Digituen tuottajien tukena ja digituen valtakunnallisena kehittäjänä toimii Digi- ja väestötietovirasto ja se tarjoaa sivustollaan https://www.suomidigi.fi/teema/digituki digituen tuottajille hyödyllistä tietoa, hyviä käytänteitä ja koulutusmateriaalia.

Lähde: https://vm.fi/auta-hanke

Hankkeet ja järjestöt tarjoavat digitukea usein vapaaehtoisten voimin.

Yhden tällaisen, Caritas-säätiön DigiJelppari -hankkeen, vapaaehtoisena digiavustajana tutustuin ensimmäistä kertaa kotiin vietyyn digitukeen.

Avustin ihmisiä erilaisten tietokoneisiin, älypuhelimiin ja niihin liittyviin ohjelmistojen ja internetyhteyksien ongelmien kanssa.

Caritas -säätiön tarjoama digituki on saajalleen maksutonta. Koska järjestöt tarjoavat maksutonta palvelua, on kysyntä yleisesti suurempaan, kuin tarjonta. Ja jotta palvelu olisi mahdollisimman monen saavutettavissa, on opastuskertojen määrää rajoitettu.

Tämän vuoksi minulta kysyttiinkin usein opastuksen yhteydessä, voiko digitukipalvelua ostaa. Digitaitojen kanssa neljä tunnin mittaista opastuskertaa auttaa pääsemään alkuun, mutta kysymyksiä jäi vielä niin paljon vastaamatta!

Koska olen toiminut yrittäjänä jo vuodesta 2007 työskennellen ihmisten kodeissa ja koska olen parhaillaan opiskelemassa tietojenkäsittelyn tradenomin tutkintoa, oli kynnys vastata: ”Kyllä voi.”, hyvin matala.

Nyt tarjoan siis kotipalveluiden ohella myös digitukipalveluita.

Perustin tämän sivuston ja blogin esittelemään ja markkinoimaan toimintaani ja tällä hetkellä suurimmat haasteet toiminnan käynnistämisessä liittyvät uusien asiakkaiden tavoittamiseen. Olen asettanut tavoitteeksi 10 tuntia digitukea viikossa ja parhaimmillaan laadin markkinointisuunnitelmaa ja -budjettia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Universumi saattaa olla puolellani, sillä olen viime syksynä ja tänä keväänä saanut opiskella Oulun Ammattikorkeakoulussa paitsi internetsivustojen WordPress -kehittämistä, myös palvelumuotoilua, oman liikeidean kehittämistä Avanto -hankkeessa ja digitaalista markkinointia sekä erilaisia ohjelmistoja sivuston kävijäliikenteen analysoimiseen ja markkinoinnin oikeaan kohdentamiseen, muun muassa Google Analytics.

Tiedostan hyvin, että henkilöt, joilla on puutteelliset digitaidot, eivät ehkä löydä tämän sivuston tai blogikirjoituksen äärelle. Siksi vetoankin sinuun, jolla nämä taidot ovat käytössäsi:

Jos sinulla on taitoja, joista joku toinen voi saada apua, harkitse sinäkin vapaaehtoistyötä.

Voin luvata, että työ on palkitsevaa.

Jos sinulla on läheinen, jolla on tarvetta digitukeen, opasta hänet digituen äärelle.

Digitukea tarjoavia tahoja on listattu esimerkiksi https://www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/ .

Jos läheisesi asuu Oulussa tai lähikunnissa, hän voi myös ostaa digitukea tai voit hankkia sitä hänelle vaikka lahjaksi,

Oma Digiapu

-palvelusta

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *